menu

SERWIS INFORMACYJNY

100. - Jubileuszowe Posiedzenie Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków

Data publikacji: Rodzaj wiadomości: Aktualności
Data dokumentu źródłowego: Źródła: URPL
Przejdź do źródła

W dniach 6-7 czerwca 2018 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, dr Grzegorz Cessak, uczestniczył w 100. jubileuszowym posiedzeniu Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków w Londynie.

WRÓĆ DO LISTY