menu

SERWIS INFORMACYJNY

Apteki ogólnodostępne dalej mogą wydawać produkty lecznicze, wyroby medyczne oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego na podstawie zapotrzebowania podmiotu leczniczego

Data publikacji: Rodzaj wiadomości: Komunikaty
Data dokumentu źródłowego: Źródła: MZ
Przejdź do źródła

Mimo że rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych utraciło moc, w aptece ogólnodostępnej dalej można nabyć produkty lecznicze, wyroby medyczne oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego na podstawie zapotrzebowania podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Aby jednak to zrobić, trzeba uzupełnić dotychczasowy wzór zapotrzebowania.

WRÓĆ DO LISTY