menu

SERWIS INFORMACYJNY

Debata „Polityka lekowa państwa w zakresie nowych terapii a bezpieczeństwo pacjentów”

Data publikacji: Rodzaj wiadomości: Komunikaty
Data dokumentu źródłowego: Źródła: IGFP

Bezpieczeństwo stosowania terapii biologicznych - uzgodnione tezy wynikające z debaty naukowej organizowanej przez Katedrę Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydział Prawa i Administracji UKSW, przy wsparciu merytorycznym Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”.

WRÓĆ DO LISTY