menu

SERWIS INFORMACYJNY

GIF rekomenduje cofnięcie zezwoleń

Data publikacji: Rodzaj wiadomości: Korespondencja
Data dokumentu źródłowego: Źródła: NIA, GIF
Przejdź do źródła

Wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni będą cofać zezwolenia podmiotom, które – zarówno przed jak i po wejściu w życie „Apteki dla Aptekarza” –  dopuściły się przekroczenia 1 procenta aptek na terenie danego województwa. Potwierdził to Główny Inspektor Farmaceutyczny w piśmie skierowanym do Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Tagi

apteki
WRÓĆ DO LISTY