menu

SERWIS INFORMACYJNY

Informacja Prezesa Urzędu z dnia 20.11.2017 r. w sprawie kampanii organizowanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) dotyczącą promowania zgłaszania objawów niepożądanych oraz bezpiecznej farmakoterapii

Data publikacji: Rodzaj wiadomości: Komunikaty
Data dokumentu źródłowego: Źródła: URPL
Przejdź do źródła

W dniach 20-24 listopada 2017 r. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych bierze udział w kampanii prowadzonej w mediach społecznościowych, mającej na celu promowanie zgłaszania objawów niepożądanych leków. Kampania jest częścią drugiego ogólnoeuropejskiego tygodnia świadomości, podczas którego główny nacisk położony jest na leki dostępne bez recepty.

WRÓĆ DO LISTY