menu

SERWIS INFORMACYJNY

Informacja Prezesa z dnia 27.10.2017 r. w sprawie zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych przez podmioty odpowiedzialne za pośrednictwem systemu EudraVigilance

Data publikacji: Rodzaj wiadomości: Komunikaty
Data dokumentu źródłowego: Źródła: URPL
Przejdź do źródła
WRÓĆ DO LISTY