menu

SERWIS INFORMACYJNY

Informacja z dnia 02.10.2017 r. w sprawie przeprowadzonego przez EMA podsumowania oceny produktów leczniczych zawierających ludzki czynnik VIII, dopuszczonych w UE

Data publikacji: Rodzaj wiadomości: Komunikaty
Data dokumentu źródłowego: Źródła: URPL, EMA
Przejdź do źródła

Europejska Agencja Leków (EMA) uznała, że nie ma wyraźnych i spójnych dowodów wskazujących na różnice w częstości rozwoju inhibitora pomiędzy dwoma klasami leków zawierających czynnik VIII: pochodzącymi z ludzkiego osocza oraz wytwarzanymi z zastosowaniem technologii rekombinacji DNA.

WRÓĆ DO LISTY