menu

SERWIS INFORMACYJNY

Informacja z dnia 08.11.2017 r. dotycząca składania za pośrednictwem systemu CESP wniosków wraz z dokumentacją

Data publikacji: Rodzaj wiadomości: Komunikaty
Data dokumentu źródłowego: Źródła: URPL
Przejdź do źródła

Od dnia 3 kwietnia 2017 r. podmioty odpowiedzialne mają możliwość składania do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych za pośrednictwem Wspólnego Europejskiego Portalu dla Przedkładania Dokumentów (Common European Submission Platform).

WRÓĆ DO LISTY