menu

SERWIS INFORMACYJNY

Informacja z dnia 21.11.2017 r. w sprawie zakończenia przez EMA oceny produktu leczniczego Zinbryta

Data publikacji: Rodzaj wiadomości: Komunikaty
Data dokumentu źródłowego: Źródła: URPL, EMA
Przejdź do źródła

Europejska Agencja Leków (EMA) zakończyła ocenę leku Zinbryta (daklizumab) stosowanego w leczeniu stwardnienia rozsianego i potwierdziła dalsze ograniczenia w celu zmniejszenia ryzyka ciężkiego uszkodzenia wątroby.

WRÓĆ DO LISTY