menu

SERWIS INFORMACYJNY

Informacja z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie uzupełnień do bazy EDQM Standard Terms i wydawnictwa ALMANACH (numer specjalny z lipca 2007)

Data publikacji: Rodzaj wiadomości: Komunikaty
Data dokumentu źródłowego: Źródła: URPL
Przejdź do źródła

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych podaje poniżej polską wersję terminów standardowych postaci leku, dróg podania, łączonych terminów standardowych i terminów standardowych dla zestawów, wprowadzoną do elektronicznej bazy EDQM Standard Terms w styczniu 2018 r.

WRÓĆ DO LISTY