menu

SERWIS INFORMACYJNY

Komunikat europejskich organizacji w sprawie braku leków w aptekach: Wszystkie podmioty biorące udział w dystrybucji leków muszą współpracować

Data publikacji: Rodzaj wiadomości: Komunikaty
Data dokumentu źródłowego: Źródła: NIA, PGEU
Przejdź do źródła

Naczelna Izba Aptekarska jako członek Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU), organizacji zrzeszonej w grupie roboczej pracującej również nad problemem braku leków w aptekach i ich nielegalnego wywozu poza granice krajów, przyłącza się do apelu o działania mające na celu wyeliminowanie problemu. Skala nieprawidłowości w całej Europie jest duża i naraża życie oraz zdrowie pacjentów. Ważne jest wspólne podjęcie działań w tym zakresie.

WRÓĆ DO LISTY