menu

SERWIS INFORMACYJNY

Kontrole ordynacji lekarskiej w I kwartale 2018 r.

Data publikacji: Rodzaj wiadomości: Komunikaty
Data dokumentu źródłowego: Źródła: NFZ
Przejdź do źródła

W I kwartale 2018 r. Oddziały Wojewódzkie NFZ przeprowadziły łącznie 108 postępowań kontrolnych ordynacji lekarskiej (za moment ujęcia przeprowadzonych postępowań kontrolnych przyjęto datę wysłania wystąpienia pokontrolnego). W 16 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie ordynacji lekarskiej. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (44 postępowania) lub oceną pozytywną z jednoczesnym wskazaniem uchybień, nieprawidłowości (48 postępowań).

WRÓĆ DO LISTY