menu

SERWIS INFORMACYJNY

Monitorowanie przewozu produktów leczniczych zagrożonych brakiem dostępności

Data publikacji: Rodzaj wiadomości: Aktualności
Data dokumentu źródłowego: Źródła: GIF
Przejdź do źródła

8 maja Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw. W ramach nowelizacji, monitorowaniem przewozu zostały objęte produkty lecznicze, wyroby medyczne oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które znajdują się w wykazie produktów zagrożonych brakiem dostępności.

WRÓĆ DO LISTY