menu

SERWIS INFORMACYJNY

Nowe narzędzie do śledzenia procesu przenoszenia siedziby EMA do Amsterdamu

Data publikacji: Rodzaj wiadomości: Komunikaty
Data dokumentu źródłowego: Źródła: URPL, EMA
Przejdź do źródła

Europejska Agencja Leków (EMA) opublikowała nowe narzędzie pokazujące główne etapy procesu przenoszenia siedziby Agencji do Amsterdamu. EMA ze względu na ważną rolę, jaką odgrywa w zakresie ochrony zdrowia ludzi i zwierząt w Unii Europejskiej (UE), zobowiązuje się do zapewnienia zainteresowanym stronom i społeczeństwu pełnej przejrzystości projektu relokacji. Narzędzie do śledzenia umożliwi wszystkim zainteresowanym stronom śledzenie postępów w tym zakresie.

Tagi

instytucje
WRÓĆ DO LISTY