menu

SERWIS INFORMACYJNY

Nowe regulacje, które wzmocnią kontrolę przewozu produktów leczniczych zagrożonych brakiem dostępności w Polsce

Data publikacji: Rodzaj wiadomości: Aktualności
Data dokumentu źródłowego: Źródła: MZ
Przejdź do źródła

14 czerwca weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw. W jej ramach monitorowaniem przewozu zostały objęte produkty lecznicze, wyroby medyczne oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które znajdują się w wykazie produktów zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

WRÓĆ DO LISTY