menu

SERWIS INFORMACYJNY

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 15 marca 2018 r.

Data publikacji: Rodzaj wiadomości: Akty prawne
Data dokumentu źródłowego: Źródła: Dz. Urz. MZ, MZ
Przejdź do źródła
Przejdź do drugiego źródła
WRÓĆ DO LISTY