menu

SERWIS INFORMACYJNY

Polskie podmioty mogą przystąpić do konsorcjów publiczno-prywatnych realizujących projekty w ramach Inicjatywy Leków Innowacyjnych (IMI)

Data publikacji: Rodzaj wiadomości: Komunikaty
Data dokumentu źródłowego: Źródła: INFARMA, IMI
Przejdź do źródła

Do 14 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków konsorcjów w ramach 14. edycji konkursu IMI2. Do udziału mogą się zgłosić przedstawiciele środowisk akademickich, przedstawiciele przemysłu, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz te, których obrót nie przekracza 500 mln. euro rocznie, podmioty ochrony zdrowia i organizacje non-profit, których działalność obejmuje badania lub rozwój technologii, organizacje pacjenckie.

WRÓĆ DO LISTY