menu

SERWIS INFORMACYJNY

Raport "Polityka lekowa - tezy do dyskusji"

Data publikacji: Rodzaj wiadomości: Sprawozdania / raporty
Data dokumentu źródłowego: Źródła: PharmaExpert
Przejdź do źródła

Polityka lekowa to jeden z kluczowych obszarów działalności państwa w ochronie zdrowia. Raport podzielony jest na rozdziały odpowiadające poszczególnym zidentyfikowanym aspektom polityki lekowej, takim jak równość w dostępie czy rola lekarzy i farmaceutów w farmakoterapii. Każdy tak zidentyfikowany aspekt opisany jest głównym celem strategicznym, wyznaczającym kierunki działania poprzez cele operacyjne. Dodatkowo, zadbaliśmy o odpowiednie opisanie kontekstu każdego obszaru polityki lekowej. 

WRÓĆ DO LISTY