menu

SERWIS INFORMACYJNY

Stanowisko PASMI w sprawie leczenia bólu w Polsce

Data publikacji: Rodzaj wiadomości: Komunikaty
Data dokumentu źródłowego: Źródła: PASMI
Przejdź do źródła

PASMI Związek Pracodawców „Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty” (dalej jako: „PASMI”) popiera nowe regulacje zawarte w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2018 r.,  wskazując iż Rozporządzenie zagwarantuje skuteczną realizację prawa pacjenta do leczenia bólu zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej. Prawo do leczenia jest gwarantowane wszystkim chorym, którzy cierpią z powodu bólu, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej, bez względu na źródło tego bólu, wiek pacjenta oraz miejsce jego pobytu.

WRÓĆ DO LISTY