menu

SERWIS INFORMACYJNY

Stanowisko PASMI w zakresie projektu zmian do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Data publikacji: Rodzaj wiadomości: Komunikaty
Data dokumentu źródłowego: Źródła: PASMI
Przejdź do źródła

PASMI Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty jako jeden z czterech Inicjatorów obowiązującej samoregulacji branży w zakresie reklam suplementów diety, mając na uwadze przygotowywany przez Ministerstwo Zdrowia projekt, ze zrozumieniem przyjmuje konieczność przyjęcia rozwiązań legislacyjnych, które swoim oddziaływaniem obejmie całość rynku suplementów diety. Cel ten powinien jednak zostać osiągnięty za pomocą rozwiązań ustawowych właściwie uzasadnionych, poprawnych legislacyjnie i wyważonych pod kątem osiągnięcia określonych skutków, jak również zgodnych z obowiązującym prawem Unijnym.

WRÓĆ DO LISTY