menu

SERWIS INFORMACYJNY

Zakaz reklamy aptek chroni interes pacjentów

Data publikacji: Rodzaj wiadomości: Komunikaty
Data dokumentu źródłowego: Źródła: NIA
Przejdź do źródła

Naczelna Izba Aptekarska podtrzymuje swoje stanowisko w kwestii utrzymania zakazu reklamy aptek, w rozumieniu art. 94a ust. 1 Prawa farmaceutycznego. Tym samym nie podziela obaw przedstawicieli Konfederacji Lewiatan, sugerujących konieczność zmian w kierunku liberalizacji tego przepisu.

WRÓĆ DO LISTY