menu

SERWIS INFORMACYJNY

Zbyt krótkie terminy na zaopiniowanie projektów aktów prawnych w ramach konsultacji społecznych – pismo Prezesa NRL do Ministra Zdrowia

Data publikacji: Rodzaj wiadomości: Komunikaty
Data dokumentu źródłowego: Źródła: NIL
Przejdź do źródła
WRÓĆ DO LISTY